زنگ یوگا

 

 

رنگ سبز : کلاس های برقرار موسسه نوای دل

رنگ زرد : کلاس های جدید

رنگ کرم : کلاس های جدید ( در حال نام نویسی برای شروع کلاس )

رنگ سفید : ساعات کلاسهای درخواستی با تعداد بیش از 3 نفر

**برگزاری کلاس ها با رعایت تعداد و رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می گیرد.

 

 
 
 
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial